Despre noi

Încă de la prima ediţie a ZTS®, a pornit cu o sesiune de comunicări ştiinţifice în cadrul căreia participanţii, provenind din mai multe centre universitare din ţară erau stimulaţi să îşi valorifice potenţialul creativ, prin expunerea unor teme de actualitate în domeniul ştiinţific şi, bineînţeles, au fost încurajaţi să-şi prezinte proiectele de cercetare.

< > X